Organisatie

Stichting Raakveld bestaat sinds 2007, gerekend vanaf het moment dat de ruimtes in het Duvelhok (370 m2) betrokken werden. Inmiddels hebben wij 1200 m2 aan mogelijkheden in gebruik aan de Koestraat 113.

Raakveld is een gezonde stichting, er zijn geen exploitatiesubsidies nodig.

Bestuur

Bestuurder van de stichting is co-founding father Zjef Naaijkens. Hij is beleidsmatig en uitvoerend verantwoordelijke, bijgestaan door zijn enthousiast en deskundig team van medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Juridisch adviseur is Mr. Frans de Laat. Beschermvrouwe is co-founding mother Loutje Bosch.

De Raad van Toezicht

bestaat uit Luc Korsten en Koen van Dooren.

Medewerkers

De medewerkers voor de begeleiding zijn: Janpeter van den Hoven, Edda de Weijer.
De financiële administratie is in de goede, vrijwillige handen van Joke de Bruin (1 dag p.w.) en administratiekantoor Heuer.
En dan is er nog Vivian Heuer, onze secretaresse, gedetacheerd via de Diamant-groep

De vrijwilligers: Evert Carels, Koen van Dooren, Lena Janbroers, Vincent Juin, Joke van der Heide, Frans Eekels, Willem Schröder en Erik Wagt, ieder met hun eigen specialisatie.

Tenslotte zijn er nog de steeds wisselende stagiaires van o.a. Avans Hogescholen, ROC, KW1C, Universiteit Tilburg.

Ook worden incidenteel ook specifieke deskundigen ingehuurd, zoals een zangdocente, Mindfulness-Stiltedocente, Kinder- en Gezinscoach.

Deelnemers

Een deelnemer wordt geaccepteerd als deelnemer, ongeacht de beperking (verstandelijk, psychisch en/of fysiek), zolang als de persoon in een groep kan functioneren en geen (overmatig) agressief gedrag vertoont. Deelnemers die specifieke (bijv. verpleegkundige) zorg nodig hebben brengen deze mee, of deze wordt ingehuurd.

Er zijn momenteel dertig deelnemers, van 18 tot 58 jaar, die gemiddeld vier dagdelen per week komen; in 2014 werden 3.700 dagdelen aan activiteiten gerealiseerd. De meeste mensen die langer dan een maand bij Raakveld zijn, blijven er ook komen. Er wordt door Raakveld geen therapie gegeven die gericht is op bereiken van doelen, zoals bijv. uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Toch gebeurt dat wel eens, mede als resultaat van de deelname aan Raakveld.

Methodiek

De methodiek bij de activiteiten komt dicht in de buurt van de Presentiemethodiek zoals beschreven door Andries Baart. Raakveld zelf omschrijft het liever als de methode van de Chaos en de Liefde. Er zijn voor je mensen, het verschil maken, ruimte geven en voorwaardenscheppend werken, veiligheid borgen en respect tonen voor elkaar, dat zijn uitgangspunten van de medewerkers bij hun werk. De cliënten spreken hen eerder aan op het gebied van hun specialisatie dan als ‘zorgverlener’.

Referenties

De stichting heeft eenmalige bijdragen ontvangen van o.a. de Rabo-foundation, gemeente Tilburg, provincie Noord-Brabant, Yacht, familie Reijnders, Capi-Europe, MooizoGoedzo.

Raakveld heeft contracten met Amarant, Prisma, ASVZ, Ggz Breburg.

Raakveld won eerder de Provinciale Integratieprijs en de Solidariteitsprijs. Bij diverse opleidingen wordt Raakveld gebruikt als voorbeeld.

Opdrachtgevers voor klussen waren o.a. gemeente Tilburg, Wereldpodium, Kaasboerderij Mathijssen, Twern, UvT, Rabobank, Kinderbescherming, Stichting Zet, Verrassende Ontmoetingen, Wintervuur, Amarant Vastgoed, particulieren, enz.