Werkwijze

Cliënten

Een cliënt wordt geaccepteerd, ongeacht welke beperking (verstandelijk, psychisch, fysiek), zolang als de persoon in een groep kan functioneren en geen (overmatig) agressief gedrag vertoont. Cliënten die specifieke (bijv. verpleegkundige) zorg nodig hebben brengen deze mee, of deze wordt ingehuurd.

Er zijn momenteel ongeveer dertig cliënten, tussen de 18 en 58 jaar, die gemiddeld vier dagdelen per week komen; in 2014 werden 3.700 dagdelen aan activiteiten gerealiseerd. De meeste mensen die langer dan een maand bij Raakveld zijn, blijven ook komen. Er wordt door Raakveld geen therapie gegeven die gericht is op bereiken van doelen, zoals bijv. uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Toch gebeurt dit wel eens, mede als resultaat van de deelname aan Raakveld.

Methodiek

De methodiek die Raakveld hanteert komt dicht in de buurt van de Presentiemethodiek, zoals beschreven door Andries Baart. Raakveld zelf omschrijft het liever als de methode van de Chaos en de Liefde. Er echt zijn voor je mensen, het verschil maken, ruimte geven en voorwaardenscheppend werken, veiligheid borgen en respect tonen voor elkaar, dat zijn uitgangspunten van de medewerkers bij hun werk. De cliënten spreken hen eerder aan op het gebied van hun specialisatie, dan als ‘zorgverlener’. Dus vragen ze eerder hoe de computer werkt, dan hulp bij het leven.