Stichting Raakveld is een creatieve zorgwerkplaats die niet echt in één hokje is te stoppen: we werken met verschillende doelgroepen en hebben een eigenwijze manier van werken. Met Raakveld bieden Zjef Naaijkens en zijn collega’s dagopvang aan een heel gemengde deelnemersgroep. Dit zijn mensen met problematiek op het psychische en/of het verstandelijke of fysieke vlak. Maar het gaat bij ons niet om je beperking, iedereen die in een groep kan meedraaien is welkom om een fijne dag te hebben met veel mogelijkheden! 

Persoonlijke aanpak 

Raakveld biedt een plek aan paradijsvogels die bij de grote zorginstellingen geen aansluiting kunnen vinden. Ze hebben dikwijls moeite met de minder persoonlijke aanpak van grootschalige instituten. Ze hebben bijvoorbeeld gedragsproblemen die de omgang met autoriteiten, structuren en protocollen bemoeilijken. Maar ook worden deze cliënten vaak overvraagd, ondanks of juist door hun hoge niveau. Bij Raakveld vermijden we dit door ieder op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijkheden aan te spreken.

Chaos en liefde 

In onze kleinschalige dagopvang aan de Koestraat in Tilburg ontvangen we in een week zo’n dertig deelnemers die er hun dagopvang zelf mee vormgeven. Raakveld hanteert in haar aanpak ‘Chaos en Liefde’: geen dag is hetzelfde, maar aandacht is er altijd! Geen officiële methode maar het komt dicht in de buurt van de presentiemethodiek van Andries Baart. Natuurlijk hebben we wel een vaste dagstructuur en zorgen we voor onderling sociaal contact, zoals aan de gedekte lunchtafel of rond de houtkachel. Mensen écht zien en naar ze luisteren is hier het belangrijkst en daarin past het strak volgen van regeltjes niet altijd. Er móet dus niks en (bijna) alles mag, dwang is uit den boze.

Meer weten over Raakveld of een cliënt plaatsen?

Bekijk deze korte video (uit 2011):Raakveld en de methodiek van chaos en liefde (youtube.com). En neem telefonisch contact op met Stichting Raakveld via: 013 5353898.  Om te proberen of iemand zich thuis voelt bij Raakveld is een proefdag altijd mogelijk. Of twee. Of drie halve. Of gewoon eens een bakkie komen doen. Je bent welkom!